Прахообразни препарати

Прахообразните препарати на фирма Kreussler се характеризират с отличнa мощност на изпиране, висока защита и отлична белота на тъканите. Намаляват драстично повредите и посивяването на текстила. Намаляват твърдостта на водата и йоните на тежките метали, като същевременно осигуряват достатъчна алкалност при изпиране. Необходими са много малки количества за постигане на максимален ефект.

Течни препарати и усилватели

Всички течни препарати на фирма Kreussler са с възможно най-висока концентрация на активни съставки и изискват минимална дозировка. За да се гарантира, че предимствата им няма да се загубят, е необходимо точно спазване на необходимата дозировка и параметри на изпиращия процес. Течните препарати имат големи предимства в областта на дозиращите системи.

Избелващи и дезинфекциращи препарати

„Мощни към петната, но щадящи влакната!“ Избелващите и дезинфекциращи препарати на фирма Kreussler позволяват ефективно избелване дори при ниски температури и осигуряват високи хигиенни стандарти при дезинфекция съгласно указанията на RKI.

Всички препарати за пране и помощни средства са силно концентрирани, изключително ефективни и без вредни за околната среда съставки като борати, фосфати, APEO = алкилфенол етоксилати (повърхностно активни вещества), NTA = нитрилотриацетат.

Импрегниращи и довършителни препарати

Много текстилни изделия трябва да се обработят допълнително след изпиране, за да се възстановят функционалните им свойства. Фирма Kreussler предлага високоефективни препарати за надеждна водоотблъскваща обработка, обработка за устойчивост на водно налягане и устойчивост на химикали. Продуктите не съдържат PFOS (перфлуороктанова сулфонова киселина). Гамата съдържа и омекотители, както и други средства за последваща обработка.

Специални препарати

Фирма Kreussler предлага препарати за специална грижа към текстила – високоефективен обезмаслител, почистващ препарат за вълна и килими, почистващ препарат без изсветляващо действие за противопожарни облекла и респираторни маски, добавки за предпазване от боядисване на тъканите в изпиращия процес и срещу пенообразуване.