Lanadol_wet_clea

Серията LANADOL включва гама продукти за мокро почистване, които освен отлични почистващи свойства предлагат ярки цветове, ароматна свежест, приятно за кожата усещане и високо ниво на безопасност за чувствителни материали. Мокрото почистване е най-екологичният вид грижа за текстила.

LANADOL AVANT

Специален разтворител на мазнини със защита на цветове и влакна за изключително мръсен текстил. За директно нанасяне преди процесите на мокро почистване, използвайки процедурата LANADOL

LANADOL AKTIV

Специален препарат за почистване и защита на влакната за силно чувствителни тъкани

LANADOL X-PRESS

Мощен специален почистващ препарат за по-слабо чувствителни тъкани

LANADOL APRET

Фиброзащитен препарат с ретекстуращ ефект и антистатични свойства за нанасяне с последната обработка в wet cleaning

LANADOL ABAC

.....

LANADOL LICKER

Препарат за намасляване на кожа в процес wet cleaning и повторно намасляване на почистена кожа в спрей-обработка

COLOFIX

Препарат за фиксиране и изравняване на цветовете, както и за стабилизиране на цвета в процеса на пране на цветен текстил

HYDROB FC

.....