Иновативни енергоспестяващи системи за производство на чиста пара от JUMAG

Системите за производство на пара на фирма JUMAG са най-модерните и най-икономичните на пазара. Те обединяват предимствата на скоростните парогенератори (икономичност, кратко време за подгряване, бърза реакция при необходимост от пара) с тези на котлите с воден обем (стабилност, лесни за обслужване, добро качество на парата, надеждност).

От 1980 година фирма JUMAG гради своята история като частна компания, която разработва, произвежда и продава електрически, газови и нафтови енергоспестяващи системи за производство на чиста пара, както и всички необходими компоненти за оборудването на едно котелно помещение.

Осемте регистрирани патента на JUMAG са показател за тяхната иновативност.